Zihin Açıklığı ve Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Dua

Zihin açıklığı, ezber ve hafıza gücünün artmasını isteyen kimse için, yedi (7) tane hurma üzerine Salih ve takva ehli bir kimse tarafından aşağıda gelen dualar yazılır ve sa­bahları aç karnına yenilirse fevkalade hafıza­nın kuvvetlendiği görülür. Denenmiştir.

1-Biz, bu Ayetlerin hurmaya okunarak yenilmesi halindede aynı etkiyi göstereceğine inanıyoruz.

 

Birinci hurmaya: Zidnî ilmen ve fehmen*

 

İkinci Hurmaya: Ve allemnâhü min ledünnâ ilmen*

 

Üçüncü Hurmaya: Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tüallimeni mimma ullimte ruşda*

 

Dördüncü hurmaya:

Kale Rabbişrah li sadri*

Ve yessir li emri*

Vahlül ukdeten mil lisani*

Yefkahu kavli*

Vec’al li veziran min ehli*

Harune ehiy*

Üşdüd bihi ezri*

Ve eşrikhü fi emri*

Key nüsebbihake kesira*

Ve nezkürake kesira*

İrıneke künte bina besiyra*

Kale kad ütiyte sü’leke ya Musa*

Ve lekad menenna aleyke merraten uhra*

 

Beşinci hurmaya: Senukriüke fela tensa.

 

Altıncı hurmaya: Allemel’insane ma lem ya’lem

 

Yedinci hurmaya: Er-Rahmân, allemel kur’ân*