Zenginlik Kapılarının Açılması İçin Dua

zengin olmak için dua, zenginlik için dua

Dua’nın Sırrı: Aşağıdaki ayeti celîleyi sıkça okumaya de­vam eden kimselere bir an evvel zenginlik kapılara açılır ve maddi açıdan kimseye muh­taç olmazlar.

DUA: Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’, ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir*