Zekeriya (a.s)’ın Çocuğu Olması İçin Ettiği Dua

AÇIKLAMA: Çocuk sahibi olmak için okunacak dua.

Zekeriya (a.s.), Allah’a dua edip kendisine çocuk ihsan etmesini istemişti:

“(Ey Peygamberim!) Zeker iyyayı da (an). O, Rabbine; ‘Rabbim! Beni tek (yalnız başıma çocuksuz) bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın (her şeyim sana kalacaktır)’ diye

dua etmişti!’ (Enbiyâ, 21/89)

Yüce Allah, Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti­ğini şöyle bildirmektedir:

“Onun duasını da kabul buyurduk ve ona Yahyâ’yı arma­ğan ettik. Eşini de kendisi için ıslah ettik (çocuk doğurmağa elverişli bir hâle getirdik). Gerçekten onlar hayır işlere koşar­lar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi.” (Enbiyâ, 21/90)