Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua, Yemek Duası, Yemeğe Başlarken Hangi Dua Okunur, Yapılır, Edilir, Yemek Bitince Hangi Dua Okunur, Yemekten Sonra Yapılacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Okunuşu:

Allâhumme bârik lenâ fı-mâ rezaqtenâ ve qinâ ‘azâbe ’nnâr. Bismillah!

Anlamı:

Allâh’ım! Bize nzık olarak verdiğin nimetleri bereketlendir. Bizi cehennem azâbından koru. Bismillâh!

[İbn Sünnî, 162; Taberânî, Kitâbu’d-Du‘â, 2/1213]

Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dualar

Okunuşu:

el-Hamdu li ’l-lâhi ’l-lezî kefânâ ve ervânâ ğayre mekfiyyin ve lâ mekfûr!

Anlamı:

Bize yetecek kadar veren, bizi doyuran ve suya kandıran Allâh’a bıkmadan ve nankörlük etmeden hamd ederiz!

[Buhârî, Et‘ime, 6/214; Ebû Dâvûd, Efime, 4/186]

-2-

Okunuşu:

el-Hamdu li ’l-lâhi ’l-lezî et ‘amenâ ve seqânâ ve ca ‘alenâ muslimîn!

Anlamı:

Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allâh’a hamd olsun!

[Ebû Dâvûd, 3850; Tirmizî, 3453; Nesaî, 289; İbn Mâce, 3283]

-3-

 

Okunuşu:

el-Hamdu li ’l-lâhi ’l-lezî merine ‘aleynâ ve hedânâ, ve llezî eşbe ‘anâ ve ervârıâ ve külle ’l-ihsâni âtânâ!

Anlamı:

Bize lütfeden ve yol gösteren, bizi doyurup suya kandıran ve bütün ihsânı bize veren Allâh’a hamd olsun!

[İbn Sünnî, 467]

-4-

Okunuşu:

el-Hamdu li ’l-lâhi ’l-lezî et ‘ame ve seqâ ve sevveğahu ve ca ‘ale lehu mahrecâ!

Anlamı:

Bizi yediren, içiren, onu kolaylaştıran ve onun için bir çıkış yolu yaratan Allâh’a hamdolsun!

[Ebû Dâvûd, 4/187; İbn Sünnî, 166]

-5-

Resûlullâh (s.a.v), “Kim yemek yedikten sonra şu duâyı yaparsa, geçmiş günâhları bağışlanır” buyurmuştur:

Okunuşu:

el-Hamdu li ’l-lâhi ’l-lezî et ‘amenî hâzâ ve rezaqanîhi min gayri havlin minnî ve lâ quvveh!

Anlamı:

Benim herhangi bir çabam ve kuvvetim olmaksızın bunu bana yediren Allâh’a hamdolsun!

[Tirmizî, Da‘avât, 5/506; İbn Mâce, Et‘ime, 2/1103]

-6-

Okunuşu:

Allâhumme bârik lenâ fîhi ve et‘imnâ hayren minhu!

Anlamı:

Allâh’ım! Bu yemeği bize bereketli kıl ve bize bundan daha hayırlısını yedir!

[Tirmizî, Da‘avât, 5/506; İbn Mâce, Et‘ime, 3/1103]

-7-

Okunuşu:

el-Hamdu li’l-lâhi’l-lezî et‘âmenî fe-eşbe’anî ve seqânî fe-ervânî!

Anlamı:

Beni yediren ve doyuran, içiren ve suya kandıran Allah’a hamdolsun.