Hastalıklardan Kurtulma Duası

ağrıya iyi gelen dua, ağrı duası, sızı duası, hastalıklara şifa duaları

Dua’nın Sırrı: Vücuttaki her türlü yel, ağrı, sızı ve rahatsızlıklardan kurtulmak için Gaşiye sûresi üç gün yedişer (7) defa oku­nur.

Bismillâhirrâhmanirrahiymi.


DUA :

(1) Hel etâke hadiysülğâşiyeti. (2) Vücûhün yevme- izin hâşi’atün. (3) ‘Âmiletün nâsıbetün. (4) Taslâ nâren hâmiyeten. (5) Tüska min ‘aynin âniyetin. (6) Leyse le- hüm ta’âmün illâ min dariy’ın. (7) Lâ yüsminü ve lâ yuğniy min cû’m. (8) Vücûhün yevmeizin nâ’ımetün. (9) Lisa’yihâ râdıyetün. (10) Fiy cennetin ‘âliyetin. (11) Lâ tesma’u fıyhâ lâğıyeten. (12) Fiyhâ ‘aynün câri- yetün. (13) Fiyhâ sürürin merfû’atün. (14) Ve ekvâbün mevdû’atün. (15) Ve nemâriku masfûfetün. (16) Ve ze- râbiyyü mebsûsetün. (17) Efelâ yanzûrûne ilel’ibili keyfe hulikat. (18) Ve ilessemâi keyfe rufı’at. (19) Ve i- lelcibâli keyfe nusibet. (20) Ve ilel’ardı keyfe sutihat. (21) Fezekkir innemâ ente müzekkirün. (22) Leşte ‘a- leyhim bimusaytırin. (23) İllâ men tevellâ ve kefere. (24) Feyü’azzibühulIahül’azâbePekbere. (25) İnne iley- ııâ iyâbehüm. (26) Sümme inne ‘aleynâ hısâbehüm.