Vücuttaki Sivilce ve Çaresiz Yara / Bereler İçin Okunacak Ayetler

Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen Ayeti Kerimeler vücutta çı­kan ve doktorlardan çare bulunmayan her çe­şit yara bereler için çok faydalıdır. Sabahları bir bardak suya ve yaranın üzerine 21 defa nefes edilir. Sonra bu su içilir, el yüz silinir ve buna bir kaç gün devam edilirse her çeşit ça­resiz yara / berelere çare ve şifa olur.

DUA:

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmânirrahîm, Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve çşifâün ve rahmetlin lil mü’minine ve lâ yezîdüz zâlimin*

İnna belevnahum kema belevna eshabelcenneti iz aksemû le yesrimünnehâ musbıhîn*

Ve la yestesnune Fetafe ‘aleyha taifun min Rabbike ve hum naimune*

Fe-esbehat kessariym*