Vehim ve Vesvese İçin

Dua’nın Sırrı: Namazda, taharette, vesair bütün hususlarda Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için her gün on (10) kere bu dua­ya devam etmek çok faydalıdır. Eûzübillâhimineşşeytânirrâciym. deyip sol tarafına tükürür ve devamında;

DUA: Âmene billahi ve bi rasulihî ve hasbiyallâhü velâ ilahe illallâhül evvelü vel ahirû vezzahirû vel bâtınu ve hüve bi, küllişeyin alivm. Velâ havle velâ kuvvete illâ- hillâhil aliyyil aziym okunur.