Unutkanlık İçin Okunacak Olan Dua

Unutkanlığın giderilmesi ve zihin açıklığı için koyun dili pişirilir, üçe bölünür.

Birinci Parçanın Üzerine: Kul Rabbi zîdnî ilmen ve fehmen*

İkinci Parçanın Üzerine: Senukriüke fela tensa*

Üçüncü Parçanın Üzerine: Allemel’insane ma lem ya’lem*

yazılır ve unutkanlığı olan kimse bu parça­ları yerse unutkanlık gider.

Biz şahsen bu ayetleri pişmiş et parçasının üzerine yazmak büyük meşakkat arzedeceğinden, aynı niyetle okunup yenmesi halindede aynı etkiyi göstereceği inan­cındayız.