Sünnet Merasimi Duası

sünnet merasimi duası, sünnet düğününde hangi dua okunur, sünnet düğünü duası, sünnet duası, sünnet merasiminde okunacak olan dua

“Sünnet” (hitan); erkeğin üreme organının ucundaki derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak, insanın fıtratının gereği ve peygamberimizin sünnetidir. Sünnet, İslâm’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısındını birçok yararı da vardır. Sünnet esnasında şöyle dua edilebilir;

Okunuşu:

E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm. Bismillâhir-rahmânir-rahîm

Elhamdülillâhi rabbil-‘âlemin. Vas-saiâtü ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în. Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Allâhümme eksir mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fî mâ a’taytehû.

Arapçası:

sünnet-merasimi-duası

Anlamı (Meali):

“Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.
Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muham- med’e âl ve ashabının hepsine salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl vebizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” 813
“Allah’ım, bu kulunun evladını, malını ve ona verdiklerini mübarekeyle.” 6,4
“Ya Rab! Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine uyarak yavrusunu sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul, günahlarını mağfur eyle. Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamı¬na erdir. Evladını kendisine, ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa hayırlı, faydalı eyle. Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.
Ya Rab! Sünneti gerçekleştirilen yavrumuza acı, elem ve ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lütfunla ve merhame¬tinle sevindir, mesrur eyle. Sünnet olan evladımızı Sevgili Peygam¬berimiz Hz. Muhammed’in nurlu ve kutlu yolundan ayırma. O’nun yüce ahlâkından nasiplenerek, İslâm ahlâkı ile yetişmesini nasip eyle. Sünnet-i Seniyye’yi anlayarak idrak etmeyi, iman-ı kâmil ile şerefle¬nerek dinî gayret üzere bulunmayı lütfeyle. Cümlemizin yavrularını Kıır’âıı ve Sünnetin ışığından ve feyzinden hissedar eyle.
Ya Rabbi! Bütün çocuklarımızı İnsanî ve ahlâkî güzelliklerle müceh¬hez olarak yetiştirmeyi ihsan eyle. Görünür görünmez kaza ve belalar¬dan bütün çocuklarımızı koru. Zararlı alışkanlıklardan ve kötü emelli kimselerden bütün çocuklarımızı muhafaza eyle. Sevgi ile büyüyerek bütün insanlığın sıhhat ve esenliği için çalışan, çaba sarf eden birer yetişkin olmalarını lütfeyle. Âmin.”