Süleyman (a.s)’ın Mülk ve Hükümdarlık Duası

AÇIKLAMA: Lüx ev, güzel ev, ev almak için okunacak dua ve hükümdarlık, başkanlık, patronluk, makam ve mevki için okunacak dua.

Süleyman (a.s.), yüce Allah’tan mülk istemiştir:

“O, ‘Rabbim! Beni affet, bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülk (hükümdarlık) ver. Çünkü Sen, çok lütufkârsın, diye dua etti!’ (Sâd, 38/35)

Yüce Allah, onun bu duasını kabul etmiştir:

“Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile ko­layca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına ver­dik.” (Sâd, 38/35-38)

Zikrettiğimiz bu beş örnekte, insanlara önder ve reh­ber olarak gönderilen peygamberlerin çeşitli konularda dua ettikleri ve dualarının kabul edildiği ve bunun bir öğüt olduğu bildirilerek mü’minlere yol gösterilmektedir.

Peygamberler gibi ihlâs ile usul ve şartlarına uygun olarak dua eden mü’minlerin duaları da kabul olur. Özel­likle bazı zamanlarda, konumları ve durumları sebebiyle bir kısım insanların dualarının kabul olacağını Peygambe­rimiz bize bildirmiştir.