Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları

Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları, Sıkıntıdan ve Beladan Nasıl Kurtulurum, Sıkıntılardan ve Belalardan Kurtulma ve Korunma Duaları

Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. “Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir.” Hadis-i şerif de sebeplen yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı Kerim’de mealen, “Her zorluğun bir kolaylığı vardır. ” buyruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vnı dır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıda “Sabır kurtuluşun anahtarıdır.” sözüne uymalı, çalışıp sabrederek hiı çıkış yolu aramalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

“İstiğfara devam edeni, Hak Teâlâ, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştırır, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır, ummadığı yerden rızka kavuşturur. ”

“Her gün sabah akşam yedi kere, ‘Hasbiyallahü lâ ilahe illa hû aley­hi tevekkeltü ve hüve Rabbü ’l-arşi ’l-azim ’ okuyan, dünya ve âhiret sıkıntısından kurtulur.”

“La havle ve lâ kuvvete illâ billâh, okumak, 99 derde devadır. Bun­ların en hafifi sıkıntıdır. ”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuv­vete illâ billâıhi’l-aliyyi’l-azim ” derse, Allahu Teâlâ işini kolaylaştırır. ”

“Yasin okuyanın sıkıntısı gider. ”

“Cuma namazından sonras İhlas, Felak ve Nas 7 yedişer defa oku­yan, bir hafta, kaza, belâ ve sıkıntılardan kurtulur. ”

“Bismillâhirrahmânirrahim velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyul-azim okumak, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir. ”

“Sıkıntıları sadaka ile önleyin. ”

“Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır. ”

“Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider. ”

“Sıkıntıda duanı kabul olsun diyen, genişlikte çok dua etsin. ”

“En üstün ibadet, sıkıntıya sabretmektir. ”