Büyüden ve Sihirden Kurtulmak İçin Dua

büyüden kurtuma duası, sihirden kurtulma duası

Dua’nın Sırrı: Sihirden kurtulmak için bir ipliğe yüz (100) düğüm yapıp Felak ve Nas sûreleri’ııden her birini okudukça bi­rer birer üfıirse ve düğümleri üfledikçe çözse o kişideki si­hir bozulur. Vesveseye mübtela olanlar sabah akşam üç (3) kere okusa evhamdan kurtulur, cin ve insan şerrinden emin olur.


DUA:

Felak Suresi:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

(1) Kul e’ûzü birabbilfelakı (2) Min şerri mâ hale- ka (3) Ve min şerri ğâsikın izâ vekabe (4) Ve min şerrin- neffâsâti fiyl’ukadi (5) Ve min şerri hâsidin izâ hasede

Nas Süresi:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

(1) Kul e’ûzü birabbinnâsi (2) Melikinnâsi (3) İlâ- hinnâsi (4) Min şerril vesvâsil hannâsi (5) Elleziy yüves- visü fıy sudûrinnâsi (6) Minelcinneti vennâsi