Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua

Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua, Zalimden Korkunca Okunacak Dua, kötü bir borç­luya işin düştüğü zaman

Kâinatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ashabına bu­yurdu ki:

“Bana Cibril’in öğrettiğini size öğreteyim mi? Çok cimri ve kıskanç birine yahut zalim bir sultana yahut fahşinden korktuğun kötü bir borç­luya işin düştüğü zaman okursun:

Arapçası:

Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Duanın Arapçası

Türkçe Meali:

“Ey Rabbim! Her şeye mutlak gâlib ve mutlak hiiyük ancak setisin, ben de senin zayıf ve düşkün bir kulunum. Her türlü kudret kuvvet ancak seninledir. Ey Rabbim! Firavun ‘u Musa ‘ya musahhar kıldığın gibi filânı da bana musahhar kıl ve Davud’un elinde demiri yumu­şattığın gibi onun da kalbini yumuşat. O senin iznin olmadan bir şey demez, onun nasiyesi de, kalbi de senin kabza-i kudretindedir. Senin senan yücedir ey merhamet edicilerin merhamet edicisi.”