Şerrinden Korkulan Bir Kimsenin Karşısına Çıkılacağı Zaman Okunacak Dua

Şerrinden korkulan birinin yanına giderken okunacak dua

Dua’nın Sırrı: Şerrinden / zararından korkulan bir kim­senin karşısına çıkmadan evvel aşağıda gelen ayetler misk ve safran karışımı bir mürekkep­le yazılarak taşınır ve kırk defada aynı ayetler okunarak karşılaşılırsa zararı dokunmasından korkulan kimsenin zararı önlenmiş ve o kim­seden iltifat görülmüş olur.

DUA:

Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imana, ve kalu hasbünellahü ve ni’mel vekil*

Fenkalebu bi ni’metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suün vettebeu ridvanellah, vallahü zu fadlin aziym*