Sara’ya Tutulanı Kurtarmak İçin Okunacak Dua

saraya tutulan nasıl kurtulur, saraya tutulanı kurtarma duası

Dua’nın Sırrı: Saraya tutulan bir insanın üzerine on bir (11) defa Ayetü’l-Kürsî okunup üflenirse hasta uyanır kendine gelir. Okumaya devam edildiği halde bu hastalıktan şifa bulur.


DUA:

Bismillâhirrahmânirrahimiymi.

Allâhü lâ ilahe illâ hüvelhayyülkayyûmü lâ te’hu- /ıılıâ sinetün ve lâ nevmün lehû mâ fissemâvâti ve mâ liTardi men zellezîu yeşfa’u indehû illâ bi’iznihî ya’- lı ıııü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne lıişey’in min ilmihî illâ bilâ şâ’e vesi’a kürsiyyühüsse- mıivâti vel’ardî ve lâ ye’ûduhû hıfzühümâ ve hüvel- iiliyyül’âzîmü