Salavat-ı Şerife

Dua:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala es’adiııa (nûri’l hüda) Muhammedin ve alâ âlihi adede kemâli İlâhi ve kemâ yelîku bi kemâlih.


Meal-i Şerif:

Allahım bütün mahlukata ve kemâlâta işaret edenler sa­yısınca salat, selam, bereket ve saadet kaynağımız (Hü- dâ’nın nuru) Hz. Muhammed’e ve O’nun ailesine olsun.