Salâten Tüncînâ

Sıkıntılardan,afatlardan, belalardan kurtulmak için Murâdlara nâil olmak için, “Salâten tüncînâ” “Salât-i tefriciyye” okumalıdır: