SALAT-I MÜNCİYE

Dua:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâli vel âfât* Ve takdıy lenâ bihâ cemiy’al hâcât*

Ve tütahhirunâ bihâ min cemiy’ıs seyyiât* Ve terfeu- ııA bihâ a’led deracât* Ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâ- yâti min cemiy’ıl hayrâti fil hayâti ve ba’del memât* İti rahmetike yâ erhamer râhımin* Hasbünallâhü ve »f mel vekil* Nı’mel Mevlâ ve nı’men nesıyr*


Meal-i Şerif:

Allahım! Efendimiz, Seyidimiz, Muhammed’e, bizi ta­bii afetlerden, salgın hastalıklardan bütün korkunç hadi­selerden koruyan, bütün hacetlerimizi O’nun hürmetine i lisan eden, bizi bütün kötülüklerden temizleyen, Senin katında en yüksek dereceye O’nunla yükselinden, bu dünyada ve öldükten sonra bütün hayırlara, en yüksek amaçlara O’nunla ulaşılan salatmla, duanla O’na salat eyle! Bize Allah yeter, O ne güzel vekil ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.