Sağlık Açısından Dua

sağlık açısından dua, sağlık açısından duanın önemi, duanın sağlığa önemi, sağlık için dua, duanın sağlığa yardımı, dua ile sağlıklı yaşam, dua ile sağlıklı hayat, duanın sağlık üzerindeki etkileri

Tarih boyunca duanın bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine çok büyük tesiri olduğu bilinmektedir. Birçok din psikologu, duanın mü­kemmel bir tedavi vasıtası olduğunu belirlemiş bulunmaktadır. Esasen “inanç tedavisi” günümüzde bazı doktorların başvurmadan edemedik­leri bir yöntem haline gelmiş görünmektedir. Psikoanalitik tedavinin temel kaidesinin “hareket etmemek, fakat her şeyi söylemek” olduğu bilinmektedir. Temel olarak başkasıyla konuşma kapasitesini engelle­yen düşünceleri unutma durumundan kurtaran söz tedavi edicidir.

Dua eden insan kendisine hile ve kurnazlık yapmak mümkün olma­yan Allah’a her şeyi söyleyerek, kendi kendisiyle ilgili ve kendisinin Allah’la ilişkisi konusundaki hakikati gizleyip saklamadan, olduğu gibi üzerine alır. Tecrübeler göstermektedir ki, Allah’la serbestçe konuşmak müsaadesi, serbestçe bir dua etme kapasitesi meydana getirmektedir.

Bedensel rahatsızlıkların tedavisinde de duanın, şifa ile sonuçlanan olumlu etkileri meydana getirdiği, bilimsel gözlemlere dayalı olarak ileri sürülmektedir. Esasen, her türlü hastalığın tedavisinde, gerek has­ta, gerekse hekim açısından önem taşıyan hususların başında, şüphe­siz ki: “hastanın maneviyatını güçlendirme ve moralini yükseltme” gelmektedir. Birçok ağır vakalarda, inançlı ya da tecrübeli hekimler, hastalarına öncelikle dua etmelerini tavsiye etmektedirler. Her türlü te­davinin imkânsız veya başarısız olduğu hallerde, duanın sonuçları kesin olarak belirlenebilmektedir.

sağlık açısından dua, sağlık açısından duanın önemi, duanın sağlığa önemi, sağlık için dua, duanın sağlığa yardımı, dua ile sağlıklı yaşam, dua ile sağlıklı hayat, duanın sağlık üzerindeki etkileri

Dua ile Sağlıklı Hayat

İbadetlerin bir hedefi de, insanı ruhen ve bedenen sağlam tutmak, ruhi ve bedeni hastalıklara karşı korumaktır; hatta malının sağlığını bile korumaktır. Çünkü namaz gibi ibadet, abdest ve yıkamayı ön şart kabul etmekle beden temizliğine, özellikle namaz ve oruç insanın ruhi temiz­liğine, zekat özellikle insanın malının temizliğine birer vasıtadır. Bu bakımdan, bütün ibadetleri terapi olarak tarif etmek mümkündür.

Bazı hastalıklar vardır ki, sebebi mikrobiktir ve insanın cismine arız olur. Bazı hastalıklarda vardır ki, sebebi mikrobik değildir, yani ruhi­dir ve insanın ruhi fonksiyonlarına ve yaşantısına arız olur. Fakat ıuhla beden arasında kesin ve kategorik bir ayrım olmadığından, bedeni bir hastalık bazen ruhi yaşantıya da etki ettiği gibi, ruhsal bir hastalık ba­zen bedeni de etkileyebilir. O halde tam sağlıklı biı kişilik için, hem bedeni hem de ruhu dengeli bir şekilde sağlıklı tutmak gerekir. İslam, bir iman-ibadet sistemi olarak her türlü hastalığa karşı hem koruyucu bir hekimlik, hem de iyileştirici etkin bir ilaçtır. İman her şeyden önce insanın ruh ve kalp temizliği demektir.

İnsan, Allah’a inanmakla benliğini başka şeylerden temizler, Allah şuurunu yerleştirir. Küfür ise kirlilik ve kalbin kararması demektir. İman, insanın güzel, temiz ve doğru fiiller yapmasına vesile olduğu halde, küfür genellikle insanın çirkin ve yanlış işler yapmasına sebep olur. İnanmakla insan iç huzura kavuşur, inanmamakla da iç huzursuz­luğa girer.