Sabahları Okunacak Dualar

Sabahları Okunacak Dualar, Sabahları Hangi Dualar Okunur, Sabah Duası, Arapçası, Türkçesi, Okunuşu

Okunuşu:

Esbahnâ ve esbaha ’l-mulku li ’l-lâhi ‘azze ve celle. Ve’l-hamdu li’l-lâh, ve’l-kibriyâu ve’l-‘azametu li’l-lâh, ve l-halqu ve l-emru ve l-leylu ve ’n-nehârıı ve mâ sekene fîhimâ li l-lâhi te âlâ. Allâhume ’c‘al evvele haze’n-nehâri salâhan ve evsatuhu necâhen ve âhirehu felâhen, yâ erhame ’r-rahimîn!

Anlamı:

Biz ve mülk, Allâh ‘azze ve celle’nin olarak sabaha ka­vuştuk. Allâh’a hamd olsun. Büyüklük ve yücelik Allâh’a mahsustur. Yaratma, emretme, gece, gündüz ve onlarda duran ne varsa hepsi Allâh Teâlâ’nmdır. Allâh’ım! Bu günün başını salâh [iyilik], ortasını necâh [başan] ve sonunu felâh [kurtuluş] eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi!

[îbn Sünnî, 38; Tehzîbu’t-Tehzîb, 8/255]

Arapçası:

Sabah ve Akşam Okunacak Dua, Sabahları ve Akşamları Hangi Dualar Okunur, Sabah Duası, Akşam Duası, Arapçası, Türkçesi, Okunuşu

Abdullâh b. Abbâs’tan (r.a) rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber sabah namazına giderken şöyle duâ ederdi:

Okunuşu:

Allâhumme ’c ‘al fi qalbî nûran ve,fi lisânı nûran, ve’c’al

fisem‘î nûran, ve’c al fi basari nûran, ve’c’al min hal fi

nûran, ve min emâmî nûran, ve ’c ‘al minfevqî nûran ve min

tahtı nuran!

Allâhumme a ‘tim nûran!

Anlamı:

Allâh’ım! Kalbime, dilime, kulağıma, gözüme nûr ver. Bana arkamdan, önümden, üstümden altımdan nûr ver! Allâh’ım! Bana nûr ver!

Arapçası:

Sabah ve Akşam Okunacak Dua, Sabahları ve Akşamları Hangi Dualar Okunur, Sabah Duası, Akşam Duası, Arapçası, Türkçesi, Okunuşu