Sabah Namazından Sonra Okunan Dualar

DUA:

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillahi alel iman. Elhamdü lillahi alel İs­lam. Elhamdü llillahi alel-ihsan. El hamdü lillahillezi cealna min ümmeti Muhammedin aleyhisselatü ves­selam.


DUA:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme salli alâ seyyidina ve nebiyyina Mu­hammedin ve Adem’e ve Nuh’e ve İbrahim’e ve Musa ve İsa ve mâ beynehüm aninnebiyyin velmürseli’ne salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.