Regaip Kandili Nedir? Hangi İbadetler Yapılır?

Recep ayının ilk Cuma gecesine ‘‘Regaip gecesi’‘ denir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olmakdadır. Regaip gecesinin kıymeti, çeşidli hadis-i şerifler ile bildirilmişdir.

Allahü teala, bu gecede mümin kullarına ragibetler yani ihsanlar, ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevab verilir. O geceye hürmet edenleri affeder.

Regaip kandilinin, Resulullah efendimizin babası Hz. Abdullah’ın evlendiği gece ile hiçbir ilgisi yoktur. Memleketimizde ve birçok İslam memleketlerinde, bir asırdan beri, Abdullah’ın evlendiği geceye, Regaip kandili ismini veriyorlar. Regaip gecesine böyle ma’na vermek doğru değildir.

Böyle söylemek, Resulullah efendimizin 9 aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Amine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde ayıp ve kusur sayılmaktadır.

Recep ayı, kıymetli aylardan olduğu için her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli olmaktadır. Regaip Gecesi’nin kıymeti, çeşitli hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. İşte bu gece, bu kıymetli gecedir.

Peygamber efendimiz, ‘‘Recep-i şerefin ilk cum’a gecesinden gafil olmayın!’‘ buyurdu.

‘‘Regaip gecesinden gafil olma!’‘

Bir defasında, Peygamber efendimiz, Recep ayında tutulacak oruçların faziletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşı ve pir-i fani bir zat ayağa kalkıp:

  • Ya Resulallah, ben Recep ayının hepsini oruç tutamam, dediğinde; Peygamber efendimiz:
  • Sen Recep ayının birinci, onbeşinci, sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Recep-i şerifin ilk cum’a gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regaip gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teala onlara hitaben:

‘‘Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz.’‘ buyurur. Onlar:

‘‘Ya Rabbi, istediğimiz, Recep ayında oruç tutanları mağfiret etmendir.’‘ deyip, isteklerini arzederler. Allahü teala:

‘‘Ben, Recep ayında oruç tutanları mağfiret ettim buyurur.’‘

Recepin ilk Cuma gecesini ihya edene (saygı gösterene), Allahü teala kabr azabı yapmaz. Dualarını kabul eder. Yalnız, yedi kimseyi afv etmez ve dualarını kabul etmez: Faiz alan veya veren, müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyyet eden, karşı gelen çocuk, müslüman olan ve islamiyyete uyan kocasını dinlemiyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı san’at edinenler, livata ve zina edenler, beş vakt nemazı kılmıyanlar.

Bunlar, bu günahlardan vaz geçmedikce, tevbe etmedikce, duaları kabul olmaz. Ananın, babanın, kocanın, hiç kimsenin, islamiyyete uymıyan emri dinlenilmez, yapılmaz. Fakat, anaya, babaya, yine tatlı söylemek, onları incitmemek lazımdır. Ana baba kafir ise, onları kiliseden, meyhaneden, sırtda taşıyarak bile, geri getirmek lazımdır. Fakat, oralara götürmek lazım değildir.

Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teala kullarına çok acıdığı için ba’zı gecelere, ba’zı günlere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, günlerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.

Bu geceleri ihya etmeli, ya’ni kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölmüşlere de hediye etmelidir. Gündüzleri de oruç tutmalıdır. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur.

Bir an evvel kaza borçlarından kurtulmak için çalışmalıdır. Kaza borcu olanın, nafile ibadetlerle meşgul olması uygun değildir. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, farzları yapmak ve farz borçlarını bitirmek, haramdan sakınmak lazımdır.

Mübarek günlerde ve aylarda yapılan dualar kabul edildiği gibi, bu aylarda yapılan beddualar da reddolunmaz. Bunun için, büyükleri, bilhassa ana-babayı üzmemeli, onların bedduasını almamalıdır. Bu geceyi fırsat bilip, büyüklerimizi ziyaret etmeli, onların gönüllerini ve hayır dualarını almalıdır.

Yakınları uzakta olanlar, telefonla arayıp kandillerini tebrik etmelidir. Bütün Müslümanlar, mübarek günlerde, gecelerde birbirlerini arayıp tebrikleşmelidir.