Receb Ayı Duası

Dua’nın Sırrı:

Evvelki günü iki rek’at namaz kıla, surei Fatiha’dan sonra ne okursa okusun, namazdan fariğ olacak yüz on bir kere salavat-ı şerife getire, bin altı yüz altmış Ya Allah diye, ondan sonra hergün bin yüz kere Lailahe illallah diye, yüz kere de Muhammedün Resulullah diye. Rama­zan ayının ahirine değin doksan bin kelime-i tevhid ide, ol kişi kabre girecek münker ve nekir suale gelecek, ol meyyitin çevresi Timur hisar olur. Hak Teâla Hazretlerinden nida gelir ki, ya münker ve nekir dönün geriye siz benim o kuluma sual edemezsiniz, zira o benim, ölümlü dünyada kelime-i tevhidi okudu, kıyamete kadar rahat ol. Allahümmerzukna bihakkı seyyidil mürselin.