Ramazan Bayramına Neden Bayram Denildi?

Bayram nedir, neden adı bayramdır, bayram’ın kelime anlamı nedir, bayram neden bayramdır, Ramazan neden bayram olmuştur, bayramın anlamları, bayramın tanımı, bayram ödevi

İmam-ı Gazali hazretleri, bayram denilmesinin sebeplerini şöyle açıklamaktadır:

  • Mü’minler, Ramazan Bayramında, Allahü tealanın farz kıldığı Ramazan orucunu tutabildikleri için çok sevinirler, bunu bayram kabul ederler.
  • Bayramlar her sene tekrar geliyor. Bu sevinçli gün tekrarlandığı için bayram denilmiştir.
  • Bayramda Allahın ihsanı bol oluyor. Bol bol ihsana kavuşulduğu için bayram denilmiştir.
  • Bayram günü gelince sevinç ve neşe de geliyor. Üzüntüler unutuluyor. Bunun için bayram denilmiştir.

Allahü teala, Cenneti Ramazan Bayramı günü yarattı. Tuba ağacını o gün dikti. Cebrail aleyhisselamı o gün vahiy elçiliğine seçti.

Peygamber efendimiz buyurdu ki:

‘‘Kim, bayram gecesini, o günün şuuruna ererek ihya ederse, kalblerin öldüğü gün onun kalbi ölmez.’‘

Bayram günü sabah vakti olduğu zaman, Allahü teala meleklere emreder. Onlar yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinlerden başka bütün mahlukatın duyacağı bir sesle nida ederler. Derler:

  • Ey ümmet-i Muhammed, kalkın! Büyük ihsanlarda bulunuyor, çok günahlar affediyor.

Mü’minler bayram namazı kılmak üzere camilere ve mescidlere toplandıkları zaman Allahü teala meleklere hitap eder:

  • İşçi çalışınca karşılığı nedir?

Melekler derler:

  • Ücretinin ödenmesidir!

Şanı yüce olan Allah buyurur:

  • Sizi şahit tutuyorum. Ben onlara sevab olarak rızamı ve magfiretimi verdim. Hazret-i Ali bir kalabalığı eğlence içinde görüp, böyle eğlenip

neşelenmelerinin sebebini sorduğunda onlar, ‘‘Bugün bayramımızdır’‘ dediler. Bunun üzerine hazret-i Ali de; ‘‘Günah işlemediğimiz günler de bizim bayramımızdır’‘ buyurdu.

Yine Müslüman ruhunu teslim (vefat) edeceği zaman rahmet meleklerini, Cennetteki ni’metleri görünce, onları görmenin zevkiyle can verme vakti de Müslümanın bayramı olduğu bildirilmiştir.

Islamiyette bayramlar ikidir

Bayram günleri, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günlerdir.

Çok eskilerden beri her kavim, yılın ba’zı günlerine önem vermiş, bunu çeşitli şekillerde kutlamıştır. Dini ve milli bakımdan önemi olan, milletçe her sene kutlanan bu günlere, çeşitli isimler verilmiştir.

İslamiyetten sonra bayram ma’nasına gelen ‘‘ıyd’‘ kullanılmıştır. Her yıl Müslümanların sevinçli, neşeli günleri tekrar geldiği için böyle günlere ıyd, ya’ni ‘‘Bayram’‘ denilmiştir.