Rabbena Duaları Okunuşu ve Anlamları

Rabbena atina

Okunuşu:

Allâhu ekber. Rabbena atina fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Anlamı:

Ey Rabb’imiz, bize dünyada ve ahirette, iyilikler, güzellikler ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Rabbena’ğfirli

Okunuşu:

Rabbena’ğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmu’l-hisâb. ANLAMI: Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! * Rabbic’alnî mukîme’s-salâti ve min zürriyyetî. Rabbenâ ve tekabbel duâ’.

Anlamı:

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et