Peygamberlere Selatu Selam

Bu salatü selamı okumakla 124.000 Peygamberânı izâm efendilerimize salatü selam getiriliyor.

“Bu salatü selamı her gece yatarken okuyanlar, cenneti âlâda her akşam bir peygamberin sofrasına misafir edile­cektir.”


Dua:

Bismillahirrahmanirrrahim.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrâhime ve Musâ ve tsâ ve mâ beynehüm mine’n nebiyyine ve’l mürselîn salavatü’l- lahi ve selâmühü aleyhim ecmâin.


Meâl-i Şerif:

Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed’e, Hz. Âdem’e, Hz. Nûh’a, Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsâ’ya ve bunların arasındaki bütün nebi ve resullere salatü selam olsun. Allah’ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun.