Peygamberimiz Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua, Peygamberimizin Sünnetinde Dua, Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua

Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Allah’ı zikretmek hususunda yaratılmışların en üstünü idi. Hatta her söylediği, Allah’ı zikir ve ona yakın şeyler idi. Emretmesi, yasaklaması, ümmet için hüküm koyması Rasulullah’m Allah’ı zikretmesiydi. Cenabı Haklan isim ve sıfatlarından, hükümlerinden, vaatlerinden ve tehditlerinden ve fıille- ı inden haber vermesi Rasulullah’m Allah’ı zikretmesiydi.. Peygamberin (Sallattahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ı nimetleriyle övmesi, yüceltmesi, lıaıııd ve teşbih etmesi hep O’nu zikirdir. Allah’tan istemesi ve O’na dua ctme؛si, Allah’tan ümit var olması ve korkması da zikirdir. Sükut edip susması da Allah’ı kalbi ile zikretmesiydi. Her anında, her halinde Allah’ı zikrederdi. Alıp verdiği nefeslerle birlikte Allah’ı zikrederdi. Ayakta, otururken, yatarken, yürürken, yolculukta, konaklamasında ve ikametinde zikir halinde idi. Dua onun hayatında adeta bir yaşam tarzına dönüşmüştür.

Peygamberimiz Hz.Muhammed'in Sünnetinde DuaPeygamberin (Sallalla.hu Aleyhi ve Sellem) bazı hadisleri de duanın önemini belirtmektedir. ”Dua, ibadetin özüdür.” ؛

“Dua, inen felaketlere de inmemiş musibetlere de fayda verir. Allah ‘ın kulları! Size lazım olan, duaya devam etmektir. ”

“Kazayı duadan başka geri çevirecek şey yoktur, ömrünü ancak ivilik yapmak uzatır.” “Kim şiddetli hadiseler ve sıkıntılı zamanlarda duasını Allah ,ııı kabul etmesini isterse, iyilik ve bolluk vakitlerinde ıluayı çok yapsın. ”

“Allah’ın lütfundan dilediğinizi isteyin. Hakikat, Aziz ve Çelil olan Ulah, kendisinden istenilmesini sever, ibadetin en faziletlisi de kurtuluşu beklemektir. ”

“Bana dua edin, size icabet edeyim. ”

Kur’an’ı Kerim’de dua ile ilgili bir çok ayet yer almaktadır. Bu ayetler içerik olarak, Allah’a dua etme, isteklerini ve ihtiyaçlarını, arzularını arz ederek Allah’ın lütfunu dileme, seslenme, davet etme, yardım eagırma, Allah’ın birliğini tanıma, bir durumu arz etme, iddia ve isnat ı ııanalannda kullanılmıştır.

De ki: “Rabbim! Mülkün Sahibi Şensin; Sen mülkü dilediğine verir; dilediğinden alırsın. Ve dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Ilayır Senin elindedir. Hiç şüphesiz Sen herşeye kadirsin… ”

“Bizi affet! Bizi bağışla!

Rabbimiz!

Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı!

Sen bizim Mevli’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” “Bizi bağışlaf Ey Rabbimiz!

Yegane gâlibve hikmet sahibi ancak setisin. ”Ey Rabbimiz

Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkii sen her şeye kâdirsin. ”

Peygamberimiz Hz.Muhammed'in Sünnetinde Dua“Ey Rabbim’z!

Günahlarımın ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı yolunda sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl! ”94 “Rabbim sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Benim dünyada da ahirette de Veli’m sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni bağış sever hayırlı kullar arasına kat. ”

“Ey Allah ’ım!

Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna, Gazaba uğramışların ve sapthışların yoluna değil. ”

“Ey Rabbimiz

Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!”

“Ey Rabbimirz

Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

Peygamberimiz Hz.Muhammed'in Sünnetinde Dua