Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Okuacak Dua

Dua’nın Sırrı: Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kimseler Cuma geceleri iki rekat na­maz kılar ve Maun suresini kırk (40) kez okuyup abdestli olarak sağ taraflarına yatıp uyurlarsa Rasulüllah Efendimizi rüyalarında görürler.

Maun Suresi: Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.