Panik Atak’tan ve Evham Vesveseden Kurtulmak İçin Etkili Dua

Panik ataktan kurtulmak için okunacak dua, panik ataktan kurtulma duası, evhamlıktan kurtulmak için okunacak dua, evhamlıktnan kurtulma duası, vesveseden kurtulmak için okunacak dua, vesveseden kurtulma duası.

AÇIKLAMA: Bazı insanlar vardır, aşırı korku, evham / vesvese içindedirler. Bazen bu durum namaz ve abdest esnasında da meydana gelir. Böyle rahatsızlıklara yakalanan hastaların bir çoğu­nun derdi ruhanîlerin tasallutundan kaynak­lanması sebebiyle doktor doktor gezmelerine rağmen bir netice elde edememektedirler. Bu gibi rahatsızlıkları meşhur Bedri Ruhselman şöyle tarif etmektedir; Psikiyatri sözlüklerinde kısaca “yanlış olduğunu bildiğimiz halde kafa­mızdan atamadığımız, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen sap­lantı halindeki fikirler” olarak tanımlanır. Ruhçulukta ise, “bir bedensiz ruhun bir bedenliyi (insanı) hükmedecek derecede etkisi altına alması” olarak tanımlanır. Demek oluyor ki; bu gibi rahatsızlıkların çoğu ruhanilerden (cinlerden) kaynaklanmak­tadır. İşte bu gibi durumlarda olan kimseler aşağıda gelen mübarek duayı inanarak taha­reti kâmile (boy abdesti) ile okumaya devam ederlerse, kısa zamanda evham / vesvese / panikatak / ruhî bunalım gibi sıkıntılara karşı şifa bulmuş olurlar.


Vesveseden kurtulmak için okunması ge­reken dua şudur:

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmânirrahîm* deyip sol tarafına dönerek tükürmeli (Tuu şeklinde şey­tanı lanetlemeli) sonra: Âmenna billahi ve bi rasûlihî ve hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbiil arşil azîm. Hüvel evvelü vel âhiru vezzâhiru vel bâtınu ve hüve bi külli şey’in alîm* Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm*