Ölüleri Dirilten Dua

Dua’nın Sırrı:

Aşağıda gelen mübarek isimler İsa A.S’ın ölüleri dirilttiği en kuvvetli kelimelerdir.

Bu isimleri sabah namazından sonra yüz defa okumaya devam eden kimseler diledik­leri ve murat ettikleri her şeye kavuşurlar.

Bu ismimler çeşitli eserlerde birbirlerinden farklılık arz etmektedir. Diğer eserlerimizde bu duanın ismi “Evliyaların dilek duası” olarak geçer ve devamında da “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fll-ardi velâ fıssemâi ve hüvessemî-ul alîm” duası eklenmiştir. Hepside doğrudur. Alimler “Dualarda niyet ve inanç önemlidir.” demişlerdir.


Yukarıda zikri geçen mübarek isimler şun­lardır:

Yâ Kadîm, Ya Dâim, Yâ Ahadü, Yâ Vâhidü, Yâ Samedü*


Bu ismimler çeşitli eserlerde birbirlerinden farklılık arz etmektedir. Diğer eserlerimizde bu duanın ismi “Evliyaların dilek duası” olarak geçer ve devamında da “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fll-ardi velâ fıssemâi ve hüvessemî-ul alîm” duası eklenmiştir. Hepside doğrudur. Alimler “Dualarda niyet ve inanç önemlidir.” demişlerdir.