Öfkeli, Sinirli, Kızgın Halde Okunacak, Edilecek Olan Dua

Öfkeli halde edilecek dua, kızdığın zaman şöyle de:

“Anahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r- racîm (Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.)

Hadîs-i şerîfte, öfke, kızgınlık halinde bu duânın okunması emrolundu:

“Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan”

Mânası, (Yâ Rabbî! Günahımı affeyle. Beni kalbimdeki gadaptan ve şeytanın vesvesesinden kurtar) demektir.

Peygamber Efendimiz, “ Ya Rabbî, bana ilim ve hilm (yumuşak huyluluk) ve takvâ ve âfiyet ihsan eyle!” duasını çok söylerdi.