Allah’a Neden Dua Ederiz?

Allah’a Neden Dua Ederiz? Niçin Dua Ederiz?

Çünkü “Dua müminin silahıdır” buyuruyor Rasulullah (Sallalla.hu Aleyhi ve Sellem). Yine Efendimiz “Dua ibadetin özüdür.” buyuruyor.

Bu hadîs-i şerif in hemen arkasından şu âyet-i kerîmeyi hatırlıyoruz:

“Cinni ve insanları yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım. ”

En kolay anlaşılır manası ile kulluk eşittir, dua ve zikir! demektir.

En geniş anlamıyla da kulluk, varoluş gayesinin gereğini yerine getirmektir.

Ne buyuruyor Zat-i Zulcela?

“Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten haya ederim. ”

“Bana dua edin, icabet edeyim. ”

“Ben, kulumun zatını üzereyim. ”

Şimdi de “Duamız kabul olur mu olmaz mı?” bu konuya bakacağız. Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!

-Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?..

Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allah istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır. Eğer, Allâh istememiş olsaydı, siz de o şeyi isteyemezdiniz.

En kolay, en ucuz yani bedava ve en tesirli şey duadır. İşte bu yüzdendir ki, dua için, “müminin silâhıdır” buyurulmuştur.

Şimdi de “dua nedir?” bir kez daha tekrarlayalım. Büyüklerimizin dediği gibi, “ettekraru ehsen velev kane yüz seksen “ diyerek devam edelim.

Dua: Kelime manası, bir şey istemek, yardım dilemek demektir. Bir kimsenin varlığına inandığı yüce bir varlıktan herhangi bir şeyi istemesine dua denir. Kendi seviyesinin altında bir mevkideki birisinden bir şey istemesine ise, emir denir.

Dini manada dua ise: Kulun Allah-ii Teâlâ’ya ihlaslı olarak, ibadet ve kullukta kusur etmeden, karşılığını beklemek suretiyle belli vakitlerde ellerini Rabb’ma açarak, Rabb’mdan bir şey istemesine denir dedikten sonra şimdi biz duayı nasıl görüyoruz ve dimağlarımızda cevaplayamadığımız bazı somlara kısaca bir göz atalım..

dua eden eller