Ne Zaman Dua Edilir?

Ne zaman Dua Edilir?, Ne Zaman Dua Etmeliyiz?, Dua Etmenin Zamanı Var Mıdır?, Dua Etme Zamanları

Her zaman!

Yani insan her zaman ve her yerde dua etmeliıir. İnsan sadece sıkıntılı ve zor anlarında değil, sevinçli ve huzurlu anarında dua etmelidir.

Yani bu hallerini Allah’la paylaşmalı ve şükrernelidir.

Çünkü biliyoruz ki Allah sevinçli anını kendisiyle paylaşanın, sıkıntılı anlarında onun yardımcısı ve tecellisi olmuştur.

Yani aklımızın her estiği zaman, içimizden geldiği her zaman dua etmeliyiz.

Allah Teâlâ bir ayet-i kerimede sıkıntı ve ihtiyaç içinde olanın duasını kabul ettiğini haber veriyor.

ne zaman dua edilir

 

 

“Yoksa kendisine dua ettiği zaman, sıkıntı içinde kalana icabet eden ve kötülüğü açıp gideren ve sizi yerde hükümdarlar kılan mı (hayırlıdır?) Allah ile beraber bir ilâh nıı vardıT? Siz pek az düşünüyorsunuz. ”33

Evet ne zaman dua edileceğinden sonra şimdi de nasıl dua edeceğimize bir daha bakalım.

ne zaman dua edilir?