Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Nazardan korunma duası, nazar duası, nazardan koruyan dua

Dua’nın Sırrı: Nazardan korunmak için Adiyât sûresi üç (3) kere okunur.


DUA:

Bismillâhirrâhmanirrahiymi

(1) Vel’âdiyâti dabhân. (2) Felmûriyâti kadhân. (3) Felmuğıyrâti subhân. (4) Feeserne bihî nak’ân. (5) Fe- vesatne bihî cem’an. (6) İnnel’insâne lirabbihî leke- nûdün. (7) Ve innehu ‘alâ zâlike leşehiydün. (8) Ve inne- hu lihubbilhayri leşediydün. (9) Efelâ ya’lemü izâ bu’- sire mâ fıylkubûri. (10) Ve hussile mâ fiyssudûri. (11) İnne rabbehüm bihim yevmeizin lehabiyrün.