Nazar Olan Hayvanı Kurtarmak İçin

nazar değen hayvanı kurtuma duası, nazar değen hayvana ne yapılır, napılır

Dua’nın Sırrı: Nazar isabet eden bir hayvanı kurtarmak için; Bir yu­murta üzerine üç (3) kere Zilzâl sûresi okunup, bu yumur­ta o hayvanın başında kırılırsa nazardan kurtulur.


DUA:

Bismillâhirrâhmanirrahiymi

(1) İzâ zülziletil’ardu zilzâlehâ. (2) Ve ahreeetil’ar- du eskalehâ. (3) Ve kâlel’insânü mâlehâ. (4) Yevmeizin tühaddisü ahbârehâ. (5) Bienne rabbeke evhâ lehâ. (6) Yevmeizin yasdürünnâsü eştâten liyürev a’mâlehüm. (7) Femen ya’mel nıiskâle zerretin hayren yerehu. (8) Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yerehu.