Nasr Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhü innehû kâne tevvâbâ.

Türkçe Meali (Anlamı):

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; ondan seni affetmesini dile; çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir