Dua Nasıl Edilir?

Nasıl dua edeceğimizide Rabb’imiz şöyle buyurmak­tadır;

Üd’û rabbeküm tedarrü’an ve hufyeten, innehü lâ yuhibbülmu’tedîyne (Araf sûresi 55)

Rabb’inize gönülden gizlice yalvarttı (Dua edin) doğ-rusu Allalı bağırıp çağıran aşırı gidenleri sevmez.

Yine nasıl dua edeceğimizi bildiren diğer ayet ise,

Vezkür rabbeke fiy nefsiketedarru’an ve hıyfeten ve dûnelcehri minelkavli bilğuduvvivel’âsâli ve lâ tektin minelğafiliyne. (Arâf sûresi 205)

Rabb’ini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an (Dua et) gafillerden olma; buyur­maktadır.

Saygıdeğer okuyucularım, görüldüğü gibi duanın e- hemmiyeti ve nasıl duâ edileceğine dair bilgiler yüce kita­bımız Kur’ân-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Onun için duayı elden bırakmamalı çalışıp didinmeli ve de dua­mızı yapmalıyız. Yoksa oturup çalışmadan Allah’ım bana yardım et, zenginlik ver veya derslerimi geçeyim demek pek akıllı insanların yapacağı şey olmasa gerek.

İçinde bulunduğumuz dünya inişli çıkışlı yokuşlarla dolu diyebiliriz, kimi fakir, kimi zengin veya kimi zahme­tle yaşar, kimimiz de şanslıyızdır. Yüce Peygamberimizin hayatı da bize örnek olmalıdır. Bazen zengin olumuş, ba­zen fakir olmuş açlıktan karnına taş bağlamış, bazende hastalanmıştır.

Cenâb-ı Hakk Yüce Kitab’ımızda;

Vema erselnake illâ rahmetellil alemin,

(Seni alemlere rahmet olarak gönderdik) buyuruyor.

Cenâb-ı Hakk isteseydi Peygamber efendimiz hiç zah­met çekmez, hiç hastalanmaz veya istediği bütün nimetler ayağına gelmez miydi? Bu da bize gösteriyor ki; Allah’ın Resûl’ünün yaptığı gibi çalışmalı ve de Cenâb-ı Hakk’tan dilemeli dua etmeliyiz.