Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?, Nasıl Dua Etmeliyiz? Dua Nasıl Edilir?

Allah katında bize değer kazandıran duanın sahih bir şekilde, doğru bir ölçü ile yapılması gerekir. Duada biçim ve muhtevanın uyumlu olması gerekir. Rabbimizin rızasını, memnuniyetini, hoşnutluğunu ve takdirini elde etmenin en önemli yollarından biri olan dua eylemimizde yanılgıya düşmemek istiyorsak konu ile ilgili temel bakış açımızı Kur’ana göre oluşturmamız gerekmektedir.

İslam şeriatına göre kişi, her şeyi dua yolu ile Allah’tan dilemeli, her işini dua ve ibadet yolu ile görmelidir. Mal istiyorsa, bahçeler ve ırmaklar istiyorsa, “oğullar” istiyorsa, tarlasındaki ekin için yağmur istiyorsa, günahlardan kurtulmak istiyorsa vb… Bütün istekleri için hep Allah’a el açarak yalvarmalıdır, yalvarıp yakarmadan hiç bir şey yapmamalıdır. Bu tur yalvarmalarını sabah uyanıp yataktan çıktığı andan akşam tekrar yatağa girinceye kadar her vesile ile yapmalıdır. Örneğin akşam yatağına girdiğinde, sağ tarafına yatmalı ve söyle dua etmelidir:

“Allah hm! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i ’timad ettim. Sen ’i dilerim ve Sen ’den korkarım. Sen ’den başka sığınacak, Sen ’den başka kurtaracak yoktur… Allah ’ım indirdiğinKitab’ma inandım vegönderdiğin Peygamberi’neiman ettim.”

Her nerede olursak olalım, sadece sıkıntılarımızda değil, huzurlu olduğumuz vakiderde, her yerde, her zaman sevincimizi, kederimizi Allah’la paylaşmamızın gerektiğini ve dua etmenin normal gelişmemiz için zaruri olduğunu görüyoruz.

Rabbimiz ne buyuruyor? O kadar yakınım ki kulum bana dua ettiği zaman duasına hemen icabet ederim. Rabb’imiz özellikle duada ben yakınım buyuruyor, başka zamanlarda vesileler sebepler olabilir, ancak duada hiçbir şey yok aramızda, ben yakınım buyuruyor. Hem de çok yakın. Dikkat edin Rabb’imiz kullarım bana yakındır buyurmuyor, ben kullanma çok yakınım buyuruyor.

İnsan kul olması yönüyle yokluk ve faniliğin odağmdadır. Hem fani olması, hem de yokluk âleminde olması sebebiyle Mevla’ya yaklaşması mümkün değildir. Bu noktadan baktığımızda yakınlık kul tarafından olamaz, yakınlık Allah (Celle Celâlühü) tarafındandır.

nasıl dua edilir?