Müracaatın, Başvurunun Kabulü, Kabul Edilmesi İçin Okunacak Dua

AÇIKLAMA: Müracaatın, başvurunun, talebin, isteğin kabulü için okunacak bir duadır. Bir kimseden talebi olan bir kimse müra­caattan evvel kırk (40) defa besmeleyi zikre­der ve talepte bulunursa reddedilmez. Bazı alimler ise yediyüz seksen altı (786) defa okumanın daha etkili olduğunu beyan etmiş­lerdir.