Müminlerin Yüzlerine ve Gıyaplarında Birbirlerine Yaptıkları Dua

Peygamberimiz (s.a.s.), bir mü’minin, bir mü’min kar­deşinin gıyabında yaptığı duanın en süratli kabul edilen dua olduğunu şu hadislerinde bildirmiştir:

  • “Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir müminin bir mümine gıyabında yaptığı duadır.” (Ebû Davud, Salât, 364; Buhârî, Edebü’l-Müfred, No:623)
  • “İki dua vardır ki bu dualar ile Allah arasında perde yok­tur. Mazlumun duası, kişinin müslüman kardeşinin gıyabın­da yaptığı dua.” (Heysemî, Ed’ıye, 17, No:17231)
  • “Bir kimse kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman melek­ler, amin,
  • “Birbirleriyle karşılaşıp tokalaşan iki Müslüman yoktur ki Allah dualarını kabul etmiş, ellerini bırakmadan onları ba­ğışlamış olmasın.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 4139)
  • “Allah, Müslümanlara zayıfların duası sebebiyle yardım eder.” (Taberânî, No: 4160)

Bu hadisler, mü’minlerin birbirlerinin yüzlerine ve gı­yaplarında dua etmelerini hem teşvik etmekte, hem de bu duaların kabul edileceğini bildirmektedir.