Mülk Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Mülk suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Mülk suresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.’‘

‘‘Mülk suresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.’‘ ‘‘Mülk suresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk suresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihya etmiş gibi sevaba nail olur.’‘ ‘‘Ben Mülk suresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.’‘ ‘‘Kur’an-ı kerimden otuz ayetlik bir sure, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk suresidir.’‘

Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurbuşlardı. Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk suresinin okunduğu işitildi.

Resulullah efendimize bunu haber verdiklerinde:

‘‘Bu sure, insanı kabir azabından korur’‘ buyurdu.

Abdullah ibni Abbas buyurdu ki:

‘‘Mülk suresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret. Zira bu sure azabdan kurtarıcıdır.

Okuyan kişiye Hak teala indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır.’‘

Muhammed bin Alkami buyurdu ki:

‘‘Her gece Tebarake (Mülk) suresini okuyanlara kabir suali sorulmaz.’‘ Abdullah ibni Mes’ud buyurdu ki:

‘‘Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:

‘‘Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk suresini okurdu.’‘

Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:

‘‘Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk suresini ezberleyip hıfzetmiştir.’‘

Bu sebeple bu sureye, ‘‘kabir azabını engelleyici’‘ anlamında ‘‘Mania’‘ denilmiştir.’‘

Abdullah ibni Mes’ud buyurdu ki:

‘‘Kim her gece Mülk suresini okursa, Allahü teala bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır.’‘

(Mülk suresi, Kur’an-ı kerimde 561 – 563 sayfalar arasındadır.)