Müddessir Suresi’nin Fazileti

müddessir suresi, müddessir suresinin faziletleri

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Müddessir Sûresini her zaman okumayı alışkanlık hâline getiren kimseye, Allahü teâlâ Mekke’de yaşıyan müminlerin sevâbı kadar sevâb ihsân eder.”

Kur’ân-ı kerîmdeki sûreleri okuyanlara verileceği bildirilen sevâblar, harâm işlemeyip, helâl lokma yiyenler, farz ve vâcib olan ibâdetleri yapıp kul borcu olmayanlar içindir. Ehl-i sünnet i’tikâdında olmak ve belirtilen fayda ve sevâbları bu sûrelerden değil, Allahü teâlâdan bilmek lâzımdır.

[Kur’ân-ı kerîmde 576. sayfadadır.]

Mudessir Suresi Okunuşu ve Anlamı, Türkçe Meali: www.dualarinsirri.com/muddessir-suresi-okunusu-anlami/