Misafirin Duası ve Anne-Babanın Çocuklarına Duası

AÇIKLAMA: Misafirin duası ve anne, babanın çocukları için edecekleri dua.

“Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir: Anne-babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası.’’ (Ebû Davud, Salât, 364; Tirmizî, De’avât, 48; bk. Heysemî, Ed’ıye, 17, No:17229)

Dinimiz misafire ibadetlerde birtakım kolaylıklar tanı­mıştır. Meselâ isterse Ramazan orucunu -daha sonra kaza etmek şartıyla- tutmayabilir, dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılar, mestlerin üzerine yetmiş iki saat mesh edebilir. Bu kolaylıklar, misafire verilen değeri ifade eder. Duasının kabulü de bu sebepledir.

Anne-baba, çocukların hayata gelme sebebidir. Çocuk­ları her türlü zahmete katlanıp büyütmüşlerdir. Üzerlerin­de hakları çoktur. Bu itibarla çocukları hakkında yaptıkları dua reddedilmez.