Mevlid’in Faydaları Nelerdir?

Mevlid’in faydaları, mevlid kandili faydaları

İmam-ı Celalüddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani buyurdu ki: Haram ve bid’at karıştırmadan mevlid okutmak, mevlid dinlemek çok faydalıdır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

  • Mevlid için toplanmak, Resulullah efendimizin dünyaya teşrif etmeleri sebebiyle sürur ve sevincin ifadesidir. Bu sevinç, çok kıymetlidir. Hadis-i şerifte, ‘‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.’‘ buyuruldu.
  • Resulullah efendimiz, doğduğu zamana kendileri de kıymet verir, Allahü tealanın, kendilerini yaratıp var etmesi ni’metine şükrederlerdi. Resulullah efendimiz, bugüne kıymet vermelerinin ifadesi olarak oruç tutarlardı. Nitekim,

Resulullah efendimize pazartesi gününde tutulan oruç hakkında sorulunca şöyle buyurdu: ‘‘O gün doğdum. (Kur’an-ı kerim) o gün bana indirildi.’‘

Bu günde oruç tutmak, fakirleri doyurmak, ziyafet vermek, bir yere toplanmak, Peygamber efendimize salat-ü selam okumak, hayatlarını ve yüksek ahlaklarını dinlemek sevabdır.

  • Resulullah efendimizin doğumu sebebiyle sevinmek, Allahü tealanın emridir. Nitekim Enbiya suresi 107’nci ayet-i kerimesinde mealen; ‘‘Ey Habibim! Biz seni alemlere (Başka bir şey için değil) ancak rahmet için gönderdik’‘

buyurdu.

  • Mevlid okunması sebebiyle Resulullah efendimize salat ve selam okunur. Peygamber efendimiz buyurdu ki: ‘‘Her kim günde yüz defa salevat-ı şerife okursa, kıyamet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, Arş’ın gölgesi altında benimle beraber olur. Ve her kim benim için bir salevat-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için dua ve istiğfar ederler.’‘
  • Mevlid kasidelerinde; Peygamber efendimizin nuru, dünyaya teşrifleri (doğumu) mu’cizeleri mübarek hayatı ve başka kıymetli halleri anlatılmaktadır. Bunlar ise, bir müslümanın bilmesi icabeden hususlardır. Mevlid kitapları bunları öğrenmeye vesile olmaktadır.
  • Resulullah efendimiz, asr-ı saadetlerinde zat-ı alilerini şiirle medheden şairleri mükafatlandırırlardı. Resulullah efendimiz bundan razı olunca, şemail-i şeriflerini, güzel ahlakını, mu’cizelerini, mübarek hayatını yazanlardan, okuyanlardan elbette razı olurlar. Çünkü bunların hepsinden maksat, Peygamber efendimizin rızasını ve sevgisini kazanarak O’na yakın olmaya çalışmaktır.
  • Resulullah efendimizin şemail-i şeriflerini mu’cizelerini, irhasatını (Peygamberliği bildirilmezden önce, kendisinden meydana gelen harikulade halleri) bilmek, bunları dinlemek ve okumak, Resulullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) olan imanı ve muhabbeti fazlalaştırır. Çünkü insan yaratılış ve huyu i’tibariyle güzel ve iyi şeyleri sever. Resulullah efendimizin güzel ahlakından ve şemail-i şeriflerinden daha güzel ve üstün bir ahlak elbette yoktur. Resulullahı çok sevmek; kamil bir imanla O’na inanmak emredilmiştir. Mevlid-i şerif, bu emrin de yerine getirilmesine sebep olmaktadır.
  • Resulullah efendimize ta’zim ve hürmet, dinimizin emridir. Mevlid zamanı bu sevinci göstermek, ziyafetler vermek, bir yere toplanmak, fakirlere ikram etmek sevinip neş’elenmek, Resulullaha en güzel ta’zim ve hürmet olup, Allahü tealaya şükür ifadesidir.

Mevlid toplantılarını, bütün İslam alimleri, müslümanlar güzel görmüş, her yerde, mevlid-i şerif toplantıları yapılmıştır. Mevlid-i şerif okumak ve bu sebeple toplanmak çok kıymetlidir. Nitekim İbni Mes’ud’un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘‘Müslümanların güzel gördüğü şey, Allahü teala indinde de güzel, onların çirkin gördükleri Allahü teala indinde de çirkindir.’‘