Mevlid Kandili Nedir? Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Mevlid kandilinde kim doğmuştur, ne olmuştur, mevlid nedir, mevlid kandilinde ne yapılır

Rebi’ul-evvel ayının onbirinci ve onikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafa aleyhisselamın doğduğu gecedir.

Alemlerin sultanı sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, hicretten 53 sene evvel Rebi’ul-evvel ayının onikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin Haşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün, miladi 571 yılına ve Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu geceye, Peygamber efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Gecesi adı verildi.

Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed aleyhisselamın doğum zamanını bayram yaptılar. Dünyanın dört bir tarafındaki müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasideleri okunarak, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem hatırlanmaktadır.

İslam alimlerinden İmam-ı Celalüddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani buyurdu ki: ‘‘Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, yani şerefi, kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah efendimizin doğumu için sevinmek, Cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti Cum’a günü gibidir. Cum’a günü, Cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Bunun gibi, Mevlid gününde de azab yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, da’vet olunan ziyafetlere gitmelidir.’‘

Ayrıca bu gece kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, hayır hasenat yapmalı, müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek günah işlememekle olur.

Hazret-i Ebu Bekr; ‘‘Resulullah efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennette bana arkadaş olur.’‘ buyurmuştur.

Hazret-i Ömer; ‘‘Resulullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, islama kıymet vermiştir.’‘ buyurdu.

Hazret-i Osman; ‘‘Peygamber efendimizin Mevlid-i şerifi için bir dirhem harcayan, sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevab kazanır.’‘ buyurdu.

Hazret-i Ali; ‘‘Resulullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, Mevlid-i şerif okunmasına sebep olan, dünyadan imanla gider.’‘ buyurdu.

Hafız bin Cezeri hazretleri buyurdu ki:

Ebu Leheb, rü’yada görülüp ne halde olduğu sorulunca, ‘‘Kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebi’ul-evvel ayının onikinci gecesi azabım hafifliyor.

İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince, Süveybe ismindeki cariyem bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azad etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor.’‘ dedi.

Ayet-i kerime ile kötülenmiş olan Ebu Leheb gibi azgın bir kafirin azabı hafifleyince, o yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mü’min, bu gece sevinir ve fakirleri sevindirirse, böylece Peygamberine (sallallahü aleyhi ve sellem) olan sevgisini gösterirse, Allahü teala ihsan ederek onu Cennetine sokar.

Doğduğu gece;

Yeryüzündeki bütün putlar yüzüstü yere düştü.

Şam’da bin seneden bu yana akmayan Save nehrinin kuru yatağı su ile doldu, taştı.

İran’da ateşperestlerin İstahrabad şehrindeki tapınağında on asırdır fasılasız yanan ocağın ateşi söndü.

Ocağın söndüğü gece İran hükümdarı Kisra’nın eşsiz güzellikteki sarayının ondört kulesi yıkıldı.

Doğduğu gece Kisra’nın sarayının kulelerinden başka Dicle kıyısındaki nefis köşkü de sular altında kalıp çöktü; tamir ettirdi yine sulara battı ve Kisra, canını zor kurtardı.

Devrin ileri gelenleri garip garip rü’yalar gördüler.

Rü’yaları, Şam’ın, Irak’ın, İran’ın, Dicle’nin, Fırat’ın İslamın mülkü olacağını haber verdiğine dair en namlı kahinler yorumlar yaptı. Büyücüler gelecekten haber veremez oldular.