Meryem’in Annesi İmran’ın Duası, Meryem’in Annesi İmran’ın Ettiği Dua

AÇIKLAMA:

İmrân, kızı Meryem için;

1

“Onu (Meryem’i) ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum /Senin korumanı diliyorum’ (Âi-i İmrân, 3/36) diye dua etmiştir.

Yüce Allah, İmrân’ın duasını kabul ettiğini şöyle bil dirmektedir:

2

“Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyyâ da onun bakımını üstlendi.”

(Âl-i İmrân, 3/37)