Manevi Temizlik Nasıl Sağlanır?

ibadetlerle: Örneğin, “Namaz insanı kötülükten alıkoyar”(Ankebut suresi, 45. ayet), Hz. Muhammed bir gün yanındakilere,”Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” diye sorar. Onlar da “Kalmaz.” diye cevap verince Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah namaz sayesinde günahları siler ve temizler.” buyurmuştur. Buharı, Mevakit, 6. Zekat cimrilik huyundan kurtarır,mala karışan haramı temizler.

  1. Hac “Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.” (Buhârî, “Hac”, 4, “Muhsar”, 10)
  2. Tövbe ederek. “…Kuşkusuz Allah, tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” Bakara suresi, 222. ayet.
  3. iyilik yaparak: Peygamberimiz (sav) “Her nerede olursan ol Allah’tan kork. İşlediğin kötülüğün arkasından bir hayırlı amel işle ki onu imha etsin. Halka da güzel ahlakla muamele et!” (Tirmizi, Birr, 4:355) buyurmuşlardır.