MÂLİK’ÜL MÜLK

Anlamı: Mülkün ebedi sahibidir.

Çok mal, mülk için

Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez.