Kureyş Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Liîlâfi Kureyş. Îlâfihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’l-ya’büdû Rabbe hâze’l-beyti’llezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.

Türkçe Meali (Anlamı):

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.