Kureyş Suresi Okunuşu ve Meali

Mekke’de indi. Dört ayet-i kerîmedir. Kureyş kavmine cahiliyet devrinde verilen bazı haklardan bahsettiği için sureye, Kureyş suresi denilmiştir. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)

Kureyş Suresi’nin Okunuşu:

  1. Bismillahirrahmânirrahîm.
  2. Li’î lâfi Kurayş’in
  3. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
  4. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
  5. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi’nin Meali:

  1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
  2. Kureyş’e imkan sağlandığı için,
  3. Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
  4. Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
  5. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş Suresi’nin Arapçası:

kureyş suresi